tworzę grupę poszkodowanych - pozew preciwko SKARB PAŃSTWA !

Informacje organizacyjne

tworzę grupę poszkodowanych - pozew preciwko SKARB PAŃSTWA !

Postautor: tomcio » środa 17 lip 2013, 21:28

Trudno nie zgodzić się z licznymi głosami podnoszącymi, iż aktywność państwa nie może sprowadzać się wyłącznie do egzekwowania obowiązków nałożonych na obywateli. W ślad bowiem za tymi obowiązkami powinna iść ekwiwalentna usługa świadczona na rzecz obywateli przez państwo - rozumiane w tradycyjnym ujęciu jako obszar pewnego terytorium zamieszkałego przez określoną grupę ludzi, na którym sprawowana jest określona władza, które ma do spełnienia kilka podstawowych zadań. Są to zadania takie jak: realizacja dobra wspólnego, zagwarantowanie obywatelom wolności oraz elementarnego poziomu bezpieczeństwa.

A zatem sprawnie działające państwo ma na celu przede wszystkim ochronę interesu publicznego, w tym w szczególności - zbiorowego interesu obywateli-konsumentów. Aby realizować ten postulat, władza ustawodawcza serwuje obywatelom coraz szersze instrumenty ochrony prawnej, które mają umożliwiać skuteczne i szybkie dochodzenie przysługujących im praw. Jednak doświadczenie coraz częściej pokazuje, że postulaty zawarte w powszechnie obowiązujących źródłach prawa coraz trudniej jest egzekwować w praktyce. Wynika to w szczególności z niewydolności organów administracji publicznej oraz systemu wymiaru sprawiedliwości. Jaskrawym tego przykładem jest chociażby stale niedomagający system sądownictwa powszechnego, skutkujący coraz częściej przewlekłością postępowań sądowych, a także coraz częstsza niekompetencja oraz nieskuteczność organów ścigania.

Obywatele oczekują od państwa elementarnej ochrony swoich interesów, i chcą, by państwo skutecznie eliminowało z obrotu prawnego podmioty działające sprzecznie z prawem. Obowiązek taki stanowi bowiem podstawową funkcje demokratycznego państwa prawnego, które działaniem swych organów i funkcjonariuszy winno zmierzać do zapewnienia obywatelom elementarnego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w sprawie np. Amber Gold poszkodowanymi są prawie wyłącznie konsumenci, którym przecież Państwo w szeregu rozmaitych aktów prawnych przyznaje znacznie szerszą ochronę przed bezprawnymi działaniami nieuczciwych przedsiębiorców.

Naturalną konsekwencją obowiązków państwa jest jego odpowiedzialność majątkowa za bezprawne działania lub zaniechania funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów, prokuratorów, policjantów, urzędników. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma treść art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Unormowania dotyczące realizacji ww. uprawnienia odszkodowawczego zawarte są z kolei w przepisach ustaw zwykłych stanowiących konkretyzację konstytucyjnej zasady obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej działaniem organów władzy publicznej oraz przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy 18.09.1984 r. (w rekomendacji Nr R//84/15 w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej) zasady, zgodnie z którą w razie naruszenia powinności określonych w przepisach prawa i wyrządzenia tym szkody, poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie od władzy publicznej niezależnie od odpowiedzialności funkcjonariuszy powodujących szkodę.

Czołowi przedstawiciele aparatu państwowego - zarówno Premier, Minister Finansów, Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości - sami przyznali, że w sprawie Amber Gold istotną rolę, niestety pejoratywną, odegrały zaniechania funkcjonariuszy publicznych, zwłaszcza reprezentujących organy ścigania.

Prokurator generalny Andrzej Seremet odwołał, za uprzednią zgodą Krajowej Rady Prokuratorów, szefową prokuratury rejonowej w Gdańsku-Wrzeszczu Marzannę Majstrowicz, w związku ze złym nadzorem nad śledztwem w sprawie Amber Gold. Jednak aktywność organów państwowych na tym etapie postępowania nie ograniczała się wyłącznie do osoby pani prokurator. Nadal trwają bowiem postępowania, których celem jest wykrycie kolejnych zaniechań funkcjonariuszy administracji publicznej.

Tym samym w sprawie Amber Gold państwo nie może ani obecnie ani w przyszłości podejmować prób przerzucania całego ciężaru odpowiedzialności na klientów Amber Gold, twierdząc, że w tej sprawie właściwie spełniło swoją funkcję. Jeżeli sytuacja taka miałaby miejsce, oznaczałoby to, że instytucja odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawne działania lub zaniechania funkcjonariuszy publicznych jest instytucją martwą, a jej praktyczne zastosowanie byłoby uzależnione wyłącznie od woli osób sprawujących władzę.

Aktywność państwa w procesie ochrony interesu publicznego nie może ograniczać się wyłącznie do usuwania następstw bezprawnego działania funkcjonariuszy publicznych, ale przede wszystkim powinna przejawiać się działaniami prewencyjnymi, wspieranymi aktywnym procesem współpracy pomiędzy poszczególnymi organami administracji a organami ścigania. Tylko taka symbioza aparatu państwowego pozwoli bowiem na uniknięcie kolejnych, kompromitujących Polskę afer, których ostatecznym poszkodowanym jest nie tylko wizerunek państwa polskiego na arenie między narodowej, ale przede wszystkim - zwykły obywatel.

Przeciwnicy koncepcji odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania spółki Amber Gold twierdzą, że uwzględnienie roszczeń potencjalnych konsumentów w chwili obecnej, z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe, nie jest możliwe, gdyż nie można dokładnie określić wysokości szkody, jaką ponieśli polscy konsumenci na skutek bezprawnego działania funkcjonariuszy publicznych. W chwili ostatecznego ustalenia wysokości zaspokojenia roszczeń zarówno z majątku spółki Amber Gold, jak i z majątku członków zarządu tej spółki, poszkodowani dysponują zarówno podstawami prawnymi jak i faktycznymi do dochodzenia swoich roszczeń od Skarbu Państwa. Wtedy też możliwa będzie do ustalenia ostateczna wartość roszczeń wobec Skarbu Państwa. Próba zastosowania tej konstrukcji w sprawie Amber Gold będzie niewątpliwe precedensowym sprawdzianem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i tym samym - dla skuteczności funkcjonowania całego państwa.
tomcio
 
Posty: 3
Rejestracja: środa 17 lip 2013, 21:11

Re: tworzę grupę poszkodowanych - pozew preciwko SKARB PAŃST

Postautor: zdzich100 » czwartek 18 lip 2013, 17:48

Pięknie napisane,jestem z Tobą,deklaruję uczestnictwo w tej grupie...,chciałbym
wiedzieć ,czy masz już kancelarie, która podejmie się tego procesu ,i ma w tym temacie ,jakieś osiągnięcia. czekam na odpowiedz. Pozdro. Zdzisław.
zdzich100
 
Posty: 96
Rejestracja: czwartek 09 sie 2012, 10:03

Re: tworzę grupę poszkodowanych - pozew preciwko SKARB PAŃST

Postautor: marcus » piątek 19 lip 2013, 00:00

Przeciwnicy koncepcji odpowiedzialności Skarbu Państwa za działania spółki Amber Gold twierdzą, że uwzględnienie roszczeń potencjalnych konsumentów w chwili obecnej, z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe, nie jest możliwe, gdyż nie można dokładnie określić wysokości szkody, jaką ponieśli polscy konsumenci na skutek bezprawnego działania funkcjonariuszy publicznych. W chwili ostatecznego ustalenia wysokości zaspokojenia roszczeń zarówno z majątku spółki Amber Gold, jak i z majątku członków zarządu tej spółki, poszkodowani dysponują zarówno podstawami prawnymi jak i faktycznymi do dochodzenia swoich roszczeń od Skarbu Państwa. Wtedy też możliwa będzie do ustalenia ostateczna wartość roszczeń wobec Skarbu Państwa. Próba zastosowania tej konstrukcji w sprawie Amber Gold będzie niewątpliwe precedensowym sprawdzianem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i tym samym - dla skuteczności funkcjonowania całego państwa.

Myślę,że problem leży w terminach a nie w postępowaniu upadłościowym bowiem w przypadku wygranej sprawy przeciwko Skarbowi Państwa jaki to problem wierzytelności uzyskane od Syndyka przekazac do Skarbu Państwa.Natomiast roszczenia wynikają bezposrednio z umów.które każdy posiada.
Jednak ludzie się łudzą,że Syndyk im odda większą część wpłaconych do AG kwot, i tu się mylą.Media ostatnio donosiły ,że Syndyk sprzedał kamienicę i apartament,wszystko pięknie tylko nikt nie informuje,że 40 wierzycielom udało się przed ogłoszeniem upadłości zabezpieczyć swoje roszczenia na różnych hipotekach i dostaną oni całość środków w pierwszej kolejności.Dodając do tego ZUS,pracowników,koszty Syndyka , a wierzyciele na samym końcu, więc mało co pozostanie.
Mam takie uczucie,że ktoś tu gra na zwłokę aby ew. pozew przeciwko Skarbowi Państwa został przeterminowany.Syndyk ma ogłosic listę wierzycieli w połowie 2015r,pierwsze wypłaty w 2016r ,nie wiadomo kiedy się zakończą,o długości sprawy karnej małżeństwa P. nie chcę nawet wspominać bowiem wszystkie odroczenia,zażalenia,apelacje potrwają-niech każdy doliczy kilka lat.W przypadku pozwów cywilnych należy zachować 3 letni termin aby sprawa się nie przedawniła.Termin ten się liczy od daty zakończenia lokaty przed ogłoszeniem upadłości lub w przypadku końca lokaty po terminie ogłoszenia upadłości od dnia jej ogłoszenia.Tak więc minął rok,jeszcze dwa lata i pozew cywilny będzie odrzucony.Chyba,że pozew przeciwko Państwu należy traktować inaczej, może ktoś z tu obecnych ma wiedzę na ten temat i chciałby się nią podzielić.
marcus
 
Posty: 11
Rejestracja: piątek 03 sie 2012, 09:02

Re: tworzę grupę poszkodowanych - pozew preciwko SKARB PAŃST

Postautor: artur » sobota 20 lip 2013, 13:51

Jestem również za przystąpieniem do grupy.Będę przekonywał do tego innch poszkodowanych bo tylko w ten sposób możemy odzyskać nasze pieniądze.Pozdrawiam.
artur
 
Posty: 2
Rejestracja: sobota 20 lip 2013, 13:45

Re: tworzę grupę poszkodowanych - pozew preciwko SKARB PAŃST

Postautor: artur » sobota 20 lip 2013, 17:38

Witam jeszcze raz.Szukam poszkodowanych z Lublina i okolic.
artur
 
Posty: 2
Rejestracja: sobota 20 lip 2013, 13:45


Wróć do O forum

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron