Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Wieści ze spółki. Zasłyszane informacje.

Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: malczewski » czwartek 16 sie 2012, 00:18

Informacja z maila zwrotnego od bunk-allience:

(...)

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością chciałem państwa poinformować, że w obecnym momencie do naszej inicjatywy dołączyło już kilkadziesiąt osób bedących wierzycielami Amber Gold Sp. z o.o.

Zgłoszenie wniosku o upadłośc społki jest w naszym przekonaniu jedyną możliwością skutecznego zabezpieczenia obecnego majątku jeszcze posiadanego przez Amber Gold Sp. z o.o. i ochrony powyższego majątku przed działaniem pojedynczych wierzycieli blisko związanych z inicjatorami działalności Amber Gold. Poza tym, wyłącznie prawo upadłościowe przewiduje przy odpowiednim zastosowaniu, wystarczające narzędzia na uzyskanie ewentualnie nieprawidłowo wyprowadzonych środkow, jeżeli takie incydenty miały miejsce.

Najistotniejsze w powyższej sprawie jest wspolne działanie jak najwiekszej grupy wierzycieli, ponieważ przepisy prawa upadłościowego działają na zasadzie liczby głosow i reprezentowanych kwot. Jedynie w wypadku gdzie przedstawiciel prawny działa w imieniu poważnej ilości zarowno wierzycieli jak i odpowiedniej kwoty, jego uwagi i propozycje mają wpływ na faktyczny przebieg danego postępowania. Reprezentując tylko nieistotną liczbę wierzycieli i kwot, pozostaje jedynie zgłoszenie wierzytelności do listy, i czekanie na przebieg procedury. Natomiast bardzo istotne dla uzyskanych wynikow dla pojedynczego wierzyciela będzie nie tylko kiedy nastąpi wypłata środkow ale rownież według jakiej zasady będa uznawane wierzytelności. Ostatnie pytanie będzie miało ogromny wpływ na ilośc faktycznie zwracanych środkow.

W podobnym postępowaniu w Niemczech udało nam się zgromadzic 300 wierzycieli, przez to, w wspołpracy z dwoma innym kancelariami, mieliśmy przewagę w głosowaniach. Razem z syndykiem, udało się w tym wypadku skrocic przebieg postępowania o 80 %. Mamy zamiar i ambicje uzyskać podobne stanowisko w danej sytuacji, i wykorzystać je w jak najefektywniejszym stopniu w celu ochrony praw i roszczeń reprezentowanych przez nas wierzycieli.Telekonferencja udzielająca wstępne informacje o wybranej przez nas strategii odbędzie się

w czwartek, 16. Sierpnia o godz. 11.30.

(...)
Z poważaniem
Dr. Artur Bunk, MLE
Rechtsanwalt/Prawnik zagraniczny


Office Frankfurt
Tel: +49 69 9451900 30 (Sekretariat)
Fax: +49 69 9451900 31
artur.bunk@bunk-alliance.de
http://www.bunk-alliance.com
malczewski
 
Posty: 10
Rejestracja: czwartek 16 sie 2012, 00:12

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: malczewski » czwartek 16 sie 2012, 00:28

To raz jeszcze zacytuję z innego wątku - co między innymi można zrobić w oparciu o przepisy upadłościowe:

1/ Art. 127. puin

1. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

2/ Art. 128. puin

1. Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentatami lub małżonkami tych osób.

3/ Art. 57. puin
1. Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek, a także wydać wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. Wykonanie tego obowiązku upadły potwierdza w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.
2. Upadły jest obowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku.
3. Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.

Art. 58. 1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek w sprawie, w której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację jego majątku, sędzia-komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych.
2. Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy upadłości.

A od zaraz (jeszcze przed wydaniem orzeczenia o ogłoszeniu upadłości) sąd może:


4/ Art. 40.

1. Sąd może stosować inne sposoby zabezpieczenia, w tym także zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, jeżeli zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.
2. Ustanawiając zabezpieczenie przez zarząd przymusowy, sąd wyznacza zarządcę przymusowego oraz określa zakres i sposób wykonywania zarządu.

I wiele wiele innych rygorystycznych przepisów chroniących wierzycieli. Prawo upadłościowe to naprawdę bat na dłużników. Nawet jeśli majątku jest mało - to przynajmniej nie kiwają wierzycieli. Nie jakieś skargi pauliańskie - gro czynności wyprowadzających majątek po ogłoszeniu upadłości jest nieważnych z mocy prawa.

Aż dziw, że dotąd przez tyle miesięcy nikt nie złożył wniosku o upadłość.
malczewski
 
Posty: 10
Rejestracja: czwartek 16 sie 2012, 00:12

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: zloty » czwartek 16 sie 2012, 00:46

Czyli rozumiem ze liczy sie w tym momencie data wpływu wniosku o upadlość, a nie data oficjalnego ogloszenia upadłosci firmy przez sąd tak?2/ Art. 128. puin

1. Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikami, ich reprezentantami lub ich małżonkami, jak również ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentatami lub małżonkami tych osób.

Czy to oznacza ze wzystkie przelewy jakie robili miedzy soba Marcine i kasia w ciagu osttanich 6 miesiecy są bezskueczne? Mogłoby to skutkowac odzyskaniem tych 50 mln??
zloty
 
Posty: 23
Rejestracja: czwartek 02 sie 2012, 09:36

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: gasoliner » czwartek 16 sie 2012, 07:07

Nareszcie coś konkretnego się zaczyna dziać. Oby sąd szybko "klepnął" wniosek i bye bye Marcinku.

http://youtu.be/iJvl15jaChk

Przy pomocy tego linku dowiesz się w jaki sposób można odzyskać pieniądze z AG. To jest nagranie z telekonferencji kancelarii http://www.bunk-alliance.com która przedstawia sposób/procedurę odzyskania środków. Naprawdę warto przesłuchać do końca, zachęcam.
Im Nas (wierzycieli) więcej tym lepiej i szybciej odzyskamy (jakieś) pieniądze.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 sie 2012, 18:35 przez gasoliner, łącznie zmieniany 1 raz
gasoliner
 
Posty: 33
Rejestracja: środa 15 sie 2012, 11:33

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: malczewski » czwartek 16 sie 2012, 08:11

No to jest właśnie przewaga upadłości nad innymi procedurami w tym pozwami zbiorowymi.

Tylko faktycznie potrzebna jest jedna wspólna siła głosu obecnych wierzycieli, bo może być i tak że ci co się porozumieli na początku (a tak się zaczynają różne piramidy) mogą np. głosować na korzyść Plichtów.

A dziwi mnie tylko w kontekście 128 puin i daty złożenia wniosku ... że nikt go nie złożył 2 m-ce temu. Zawsze byłoby więcej czynności bezskutecznych.
malczewski
 
Posty: 10
Rejestracja: czwartek 16 sie 2012, 00:12

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: Katis » czwartek 16 sie 2012, 08:21

Ale dwa miesiące temu nie było chyba jeszcze podstaw żeby występować z wnioskiem o upadłość?
Katis
 
Posty: 75
Rejestracja: wtorek 31 lip 2012, 11:18

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: malczewski » czwartek 16 sie 2012, 18:47

Były podstawy:

Art. 10. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

A zgodnie z komentarzem Zimmermana (byłego przewodniczącego Sądu Upadłościowego w Warszawie) dłużnik jest niewypłacalny jeśli nie zapłacił w terminie niespornych należności wobec już tylko dwóch różnych wierzycieli.

Czyli dwie pierwsze lokaty niezapłacone w terminie przez Amber Gold - już dawały podstawę do ogłoszenia upadłości.

W chwili gdy zaczęto mówić o pozwie zbiorowym, były już pełne podstawy do składania wniosku. A jak Pan Plichta powiedział , że nie zapłacili, ale będą płacić (uznał roszczenia) - to wnioski powinny zacząć do sądu płynąć lawinowo.
malczewski
 
Posty: 10
Rejestracja: czwartek 16 sie 2012, 00:12

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: honorata0 » czwartek 16 sie 2012, 20:17

Podstawy do złożenie wniosku jak najbardziej. Tylko o uznanie upadłości będziemy musieli dłuuuugo poczekać. Sąd nie ma pewności czy są wypłacalni czy nie. Fakt jest,że nie wypłacają. Ale sprawdzenie jakim majątkiem faktycznie obracają to inna gadka. Idę o głowę,że połapanie się w tej całej dokumentacji( o ile mają dokumenty,) zajmie trochę czasu. Przecież nie ma nawet jednego sprawozdania....
życzę powodzenia tym,którzy będą musieli rozgryźć to wszystkie papiery....
honorata0
 
Posty: 152
Rejestracja: piątek 27 lip 2012, 22:07

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: malczewski » czwartek 16 sie 2012, 21:20

nie nie.
Niewypłacalny to te co nie płaci a nie ten co nie wiadomo czy ma majtek na zapłacenie.
Sąd zbada tylko czy są wierzyciele którym nie zapłacono w terminie - jeśli tak to ogłosi upadłość.
malczewski
 
Posty: 10
Rejestracja: czwartek 16 sie 2012, 00:12

Re: Postępowanie upadłościowe Amber Gold

Postautor: honorata0 » czwartek 16 sie 2012, 21:30

no to faktycznie zmienia postać rzeczy. I tu pojawia się moje pytanie ile sąd będzie rozpatrywał taki wniosek. plus minus....
honorata0
 
Posty: 152
Rejestracja: piątek 27 lip 2012, 22:07

Następna

Wróć do Najnowsze wiadomości o Amber Gold

Kto jest online

Zarejestrowani użytkownicy: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika

cron